„Polityka Prywatności i Regulamin Forum/Serwisu RapMania.eu”

§ I. Definicje
 Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Forum/Serwisu RapMania.eu, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

§ II. Informacje ogólne
 1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratora – RapMania.eu i stosowania cookies w ramach  Forum/Serwisu Internetowego RapMania.eu.
 2. Forum Internetowe RapMania.eu realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka).
 c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Forum internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

§ III. Informacje w formularzach
 1. RapMania.eu zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. RapMania.eu może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisó prawa).
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

§ IV. Informacja o plikach cookies
 1. Forum Internetowe korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Forum internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Forum internetowego RapMania.eu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy forum internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 b. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie forum internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Forum internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych forum internetowego.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z forum internetowym reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z forum internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkowników gromadzonych przez sieć reklamową Google
 Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

§ V. Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Forum internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
 b. czas wysłania odpowiedzi,
 c. nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Forum internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 f. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 g. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem

§ VI. Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Forum RapMania.eu upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

§ VII. Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Forum Internetowe RapMania.eu  dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Użytkownikiem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Użytkownik nie musi się martwić, że dane przesyłane „z” lub „do” serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Administratorem danych osobowych jest Forum RapMania.eu –Kontakt: admin@rapmania.eu.
 3. Dane  osobowe  zostały  przekazane  świadomie  i  dobrowolnie  oraz  będą  przetwarzane na podstawie niniejszego dokumentu.
 4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

§ VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RapMania.eu zapewnia Użytkownikom swobodny  dostęp  do  danych  osobowych,  ich  zmianę,  zapomnienie,  poprawianie  oraz usuwanie.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi Użytkowników.
 3. Na koncie Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z
 wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies („Ciasteczka”).
4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Użytkowników. 
- poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej:
http://rapmania.eu/contact.php
 5. W razie jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt do naszego Administratora: http://rapmania.eu/contact.php
 6. RapMania.eu używa  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  jakim  jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie IX niniejszego dokumentu.
 9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody,  a  po  takim  odwołaniu,  przez  okres  przedawnienia  roszczeń  przysługujących administratorowi  danych  i  w  stosunku  do  niego,  chyba  że  przetwarzanie  odbywa  się  na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

§ IX. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,  że  wyłączenie  obsługi  plików  cookies  niezbędnych  dla  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z forum internetowego. 
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę  internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 a. Internet Explorer
 b. Chrome
 c. Safari
 d. Firevox
 e. Opera
 f. Android
 g. Safari (iOS)
 h. Windows Phone
 i. BlackBerry

 Administratorem Regulaminu jest XTmedia.pl -Zakaz Kopiowania, Powielania, Udostępniania na innych stronach!