Title: Znamy to ;
Artist: EPIS DYM KNF ;
Producer: Phono CoZaBit ;
Album: Chronos ;
Lyrics: EPIS DYM KNF