czasem jestem, czasem nie. Ale nowe rzeczy wciąż się tworzą, to jedna z nich.